Kultura Szlachecka

Muzeum Tradycji Szlacheckiej mieszczące się w pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim gromadzi zarówno zbiory związane z szeroko pojętą kulturą szlachecką, jak i wszelkie pamiątki i przedmioty artystyczne łączące się z historią obiektu (pałacu, zabudowań gospodarczych i parku), dziejami jego właścicieli z rodzin Sierakowskich, Zawadzkich, Bagniewskich, Chrząstowskich i spokrewnionych rodów mających wpływ na charakter wyposażenia wnętrz waplewskich (Sołtanów, Pociejów, Radziwiłłów, Potockich, Lubomirskich).

Jednym z ważniejszych zadań muzeum jest odtworzenie – na podstawie archiwalnych zdjęć, Katalogu zbiorów waplewskich z 1879 roku oraz Inwentarza sporządzonego przez Niemców w 1942 roku – atmosfery wnętrz kształtowanych przez ludzi przesiąkniętych ideą XIX-wiecznego kolekcjonerstwa. Muzeum planuje pozyskać przedmioty o proweniencji waplewskiej z innych polskich muzeów na zasadzie długotrwałych depozytów, darów ze zbiorów prywatnych oraz zakupów, o ile na rynku sztuki takowe obiekty się pojawią.

Ważnym wydarzeniem dla Muzeum było przekazanie w 2011 roku przez ostatnią z rodu Sierakowskich Izabelę Sierakowską-Tomaszewską 21 obrazów wchodzących niegdyś w skład kolekcji waplewskiej, sześciu grafik, lustra pałacowego w złoconej ramie, sekretarza podróżnego w formie okutej skrzyni i dwóch ram do obrazów.

Drugim istotnym zadaniem naszej placówki jest tworzenie kolekcji przedmiotów związanych z kulturą szlachecką. Działalność ta przejawia się pozyskiwaniem zarówno przedmiotów artystycznych będących ozdobą domu, jego otoczenia i ubiorów szlachty, jak i rzeczy towarzyszących życiu codziennemu szlachcica (w jego licznych obowiązkach związanych z doglądaniem majątku, podczas działalności na rzecz społeczeństwa i kultury oraz w czasie odpoczynku). Bardzo cennym darem, świetnie wpisującym się w profil Muzeum, było przekazanie w 2009 roku przez Izabelę Sierakowską-Tomaszewską zespołu ponad 200 dawnych fotografii ukazujących budynki założenia pałacowo-parkowego w Waplewie, jego mieszkańców oraz wizerunki wielu spokrewnionych i zaprzyjaźnionych osób.

Obecnie zbiór Muzeum zawiera ponad 270 fotografii związanych z pałacem waplewskim i jego mieszkańcami, dokumenty różnych członków rodziny Sierakowskich dotyczące posiadanych nieruchomości oraz pamiątkowe pisma (zaproszenia, program uroczystości) odnoszące się do ceremonii koronacyjnej cara Mikołaja I w 1829 roku, w której uczestniczył Kajetan Sierakowski (1753–1841). Wśród przedmiotów artystycznych znajdują się 22 obrazy i osiem grafik pochodzących z kolekcji waplewskiej bądź związanych z rodziną Sierakowskich, jedno lustro pałacowe i kabinet podróżny z XVII wieku.