Zbiory Dokumentacyjne i Fotograficzne

Kolekcja zbiorów dokumentacyjnych i fotograficznych to programy teatralne, plakaty, afisze, rysunki techniczne, egzemplarze sztuk teatralnych, bilety, wspomnienia, notatki itp. oraz zdjęcia. Obecnie zbiór składa się z 6082 obiektów.

Do najciekawszych eksponatów należą:

  • archiwum Aliny i Jerzego Afanasjewów – zapis działalności teatrzyków studenckich lat 50. i 60. (Cyrk Rodziny Afanasjeff, Bim-Bom, Co To), jak również Galerii oraz spektakli realizowanych przez TV Gdańsk w latach 70.;
  • dokumentacja fotograficzna pierwszych spektakli Opery Bałtyckiej;
  • dokumentacja Gdańskiego Teatru Rapsodycznego Malwiny Szczepkowskiej (zdjęcia, egzemplarze reżyserskie, programy, dokumentacja związana z prowadzeniem teatru);
  • zbiór programów teatrów trójmiejskich z lat 40.–90. XX w. (m.in. programy teatralne do spektakli realizowanych przez Iwo Galla w Teatrze Wybrzeże) i spektakli ogólnopolskich (Kalisz, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań);
  • rysunki techniczne i szkice pomocnicze do projektów scenograficznych i kostiumów.

Zbiory dokumentacyjne znajdujące się w Dziale Teatralnym w znacznej części pochodzą z darów i przekazów od osób prywatnych, teatrów i innych instytucji kultury. W latach 70.i 80. prywatni darczyńcy przekazali m.in.: programy i zdjęcia do spektakli Teatru Wybrzeże, Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej, Teatru „Miniatura”, Teatru Muzycznego w Gdyni, materiały archiwalne przedwojennych gdańskich teatrów amatorskich, programy teatrów trójmiejskich z lat 40. i 50., archiwum zdjęć teatrzyków studenckich i archiwum Gdańskiego Teatru Rapsodycznego (lata 60.).
Do końca lat 90. XX w. większość teatrów trójmiejskich przekazywało do Działu Teatralnego komplety dokumentacji bieżących spektakli (programy, afisze, plakaty, zdjęcia) a także foldery i wydawnictwa jubileuszowe.