Zbiory Artystyczne

Kolekcja zbiorów artystycznych zawiera projekty scenograficzne, projekty kostiumów, obrazy i rysunki o tematyce teatralnej, portrety aktorów, obrazy i rysunki wykonywane przez artystów teatralnych oraz kostiumy. Obecnie liczy 6437 obiektów.

W kolekcji tej znajdują się m.in.:

  • największy w Polsce zbiór prac Mariana Kołodzieja – projekty dekoracji i kostiumów, kostiumy z teatrów gdańskich (Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka) i warszawskich, rysunki i szkice ołtarzy papieskich (Gdańsk-Zaspa – 1987 i Sopot – 1999);
  • archiwum Jerzego i Aliny Afanasjewów (m.in. rysunki Jerzego Afanasjewa z lat 50. i 60. XX w. oraz projekty scenograficzne Aliny Afanasjew z lat 70. XX w.);
  • archiwum Lucyny Legut (szkice portretów aktorów z Krakowa, Bydgoszczy i Gdańska z lat 1946–1998);
  • wyjątkowa kolekcja rysunków Antoniego Suchanka obejmująca 87 rysunków i pasteli prezentujących aktorów Teatru Wybrzeże i Opery Bałtyckiej w rolach teatralnych (w kostiumach i charakteryzacji);
  • projekty scenograficzne Teresy Roszkowskiej, Zofii de Ines-Lewczuk, Krystyny Zachwatowicz, Aliny Afanasjew, Jadwigi Polakowskiej, Alego Bunscha.

Najstarsze obiekty w zbiorach artystycznych to obiekty z początku lat 50. XX w. – dokumentują one przede wszystkim dzieje teatrów Trójmiasta oraz działalność scenografów mieszkających w Trójmieście. Są tu również prace twórców scenografii z innych ośrodków Polski: Łodzi, Krakowa, Warszawy (m.in. prace Zofii de Ines-Lewczuk, Zuzanny Piątkowskiej, Kazimierza Wiśniaka, Wojciecha Krakowskiego, Jerzego Michalaka) oraz sporadycznie z zagranicy (głównie twórców, którzy pracowali w Trójmieście, m.in. Milana Zezuli z Czech i Heinego Wolfganga Dahma z Niemiec).