Teatralia

Dział Teatralny powstał w czerwcu 1976 r. z inicjatywy artystów scenografów, którzy od 1974 r. zabiegali o utworzenie Muzeum Scenografii Polskiej. Nowa placówka miała mieścić się w Gdańsku, w kościele św. Jana (wówczas w ruinach), ostatecznie Centrum Scenografii Polskiej powstało w połowie lat 80. w Katowicach a w Gdańsku funkcjonuje Dział Teatralny przy Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w oliwskim Pałacu Opatów. Jest to jedna z kilku istniejących w Polsce placówek systematycznie dokumentujących historię teatru polskiego i jedyny w Polsce dział tego typu wpisany w strukturę muzeum narodowego.

Zbiory Działu Teatralnego pochodzą z darów i przekazów teatrów: w roku 1979 Opera i Filharmonia Bałtycka do nowopowstałego Działu oddała dokumentację artystyczną spektakli realizowanych w latach 50. i 60. XX w., w 2000 r. dokumentację przedstawień z lat 50.- 70. XX w. przekazał Teatr Wybrzeże. W 1982 r. Muzeum Zamkowe w Malborku oddało znakomitą kolekcję portretów teatralnych Antoniego Suchanka. Pozyskano również prace scenograficzne od Mariana Kołodzieja, Aliny Afanasjew i Włodzimierza Komorowskiego, a także rysunki i szkice portretowe od Lucyny Legut. W 1992 r. Teatr Ateneum w Warszawie oraz Teatr Wybrzeże w Gdańsku przekazały do zbiorów muzealnych niezwykle cenne kostiumy projektowane przez Mariana Kołodzieja. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. gdańskie Muzeum Narodowe dokonało kilku zakupów obiektów artystycznych i dokumentacyjnych dzięki Państwowemu Funduszowi Zamówień Plastycznych i Ministerstwu Kultury i Sztuki (1986 – projekty dekoracji i kostiumów scenografów z Krakowa i Łodzi, 1994 – archiwum Jerzego Afanasjewa). Sporadycznie dokonywano także zakupów z budżetu Muzeum, w ten sposób trafiły do zbiorów m.in. rysunki uzupełniające kolekcję Antoniego Suchanka oraz projekty Teresy Roszkowskiej.

więcej