Rzeźba i ceramika

Gromadzenie zbiorów ceramiki współczesnej gdańskie muzeum rozpoczęło w 1960 r., pierwotnie włączając je do Działu Rzemiosła Artystycznego, funkcjonującego w Gmachu Głównym Muzeum. W 1989 r. kolekcję sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, w tym również zbiory ceramiki i rzeźby, przeniesiono do nowo utworzonego Oddziału Sztuki Współczesnej w Pałacu Opatów w Oliwie, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pierwsze obiekty rzeźbiarskie gdańskie muzeum zakupiło od współczesnych artystów Wybrzeża pod koniec lat 50. XX w. W latach 70. XX w. zmienił się profil zbiorów rzeźby współczesnej – zaczęto nabywać prace artystów ogólnopolskich i zagranicznych. W 1976 roku utworzono w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza plenerową Galerię Współczesnej Rzeźby Polskiej.