Malarstwo polskie
XIX i początku XX wieku

Stosunkowo skromna i przypadkowo zbierana kolekcja malarstwa polskiego XIX i początku XX w. zawiera prace artystów prezentujących prawie wszystkie kierunki i tendencje sztuki polskiej tamtego okresu. Są tu dzieła reprezentujące romantyzm (Piotr Michałowski), historyzm (Jan Matejko), realizm (Michał Wywiórski), symbolizm (Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański), szeroko pojęty koloryzm (Aleksander Gierymski, Jan Stanisławski, Olga Boznańska, Władysław Podkowiński, Józef Pankiewicz czy Władysław Ślewiński) i zjawisko sztuki młodopolskiej (Włodzimierz Tetmajer, Wincenty Wodzinowski). Jest tu malarstwo historyczne, rodzajowe, portret, jak i pejzaż czy martwa natura. Najwcześniejsze prace pochodzą z 1. poł. XVIII w. (portrety utrzymane w stylu portretu sarmackiego), a najpóźniejsze – z lat 30. XX w.