Rysunek

Zbiory rysunku dawnego w Stadtmuseum Danzig (obecnie gdańskie Muzeum Narodowe) powstały na początku lat 70. XIX w. za sprawą przekazów kolekcjonerów, zapisów testamentowych, darów Kunstverein zu Danzig (Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Gdańsku), darów artystów oraz zakupów podjętych przez Muzeum. Obecny zbiór 2380 rysunków obejmuje prace na papierze (rysunki samodzielne, w szkicownikach i sztambuchach) wykonane różnymi technikami, m.in. sztyftem grafitowym, piórem i tuszem, pędzlem i akwarelą, gwaszem i ołówkiem.

W 1872 r. do Stadtmuseum Danzig została przeniesiona cenna kolekcja gdańskiego kupca i mecenasa sztuki Jacoba Kabruna (1759–1814), prezentująca wszystkie szkoły rysunku europejskiego od XV w. do początku XIX w. W zbiorach znalazły się dzięki temu prace takich artystów, jak Hans Holbein Starszy, Hendrick Goltzius, Jacques de Gheyn II, Maerten van Heemskerck, Rembrandt, Giovanni Battista Tiepolo czy Gaspare Diziani. W tym samym roku do Muzeum przekazany został dar Louise Wilhelmine Trauschke składający się ze 170 rysunków, głównie o tematyce pejzażowej i portretowej. Na szczególną uwagę zasługuje również przekaz Anny von Konopacki z 1885 r, zawierający bezcenną rysunkową ikonografię Gdańska, w tym prace Georga Ferdinanda Gregoroviusa, Juliusa Gotheila, Juliusa Gretha, Carla Eduarda Dettloffa, Otto Rahna i Eduarda Radtke. Ta sama fundatorka przekazała do Stadtmusemu Danzig cztery gwasze o tematyce gdańskiej autorstwa Friedricha Eduarda Meyerheima. Pastor Adolf Mundt (1810–1890) zapisał Muzeum w testamencie ok. 240 rysunków, które wzbogaciły zbiory na początku XX wieku. W zespole tym znalazły się m.in. dzieła gdańskich artystów działających od XVII do XIX w. – Andreasa Stecha, Willema Hondiusa, Jeremiasza Falcka i Ferdinanda Lohrmanna. Osiem pasteli portretowych znalazło się w legacie Emilii Aycke, przekazanym Stadtmuseum Danzig w 1905 r. Darczyńcami bywali również artyści, np. Johann Hermann Kretschmer, który ofiarował tej instytucji ponad 280 swoich prac na papierze – plon jego podróży po Bliskim Wschodzie.