Metale

Gdańskie Muzeum Narodowe posiada bogatą i różnorodną kolekcję zabytków metalowych, liczącą niemal 1500 przedmiotów. Trzon zbioru stanowią obiekty pozyskane przed II wojną światową, gromadzone nieprzerwanie od czasu założenia Muzeum w latach 70. i 80. XIX w. Przeważają wyroby gdańskich i pomorskich warsztatów, nie brakuje też znakomitych przykładów rzemiosła zachodnioeuropejskiego, szczególnie w dziedzinie złotnictwa, konwisarstwa i ludwisarstwa.

Zasadniczy zrąb kolekcji utworzyły przekazy, darowizny i depozyty z kościołów, organizacji cechowych i innych miejskich korporacji, a także prywatne fundacje osób z elity intelektualnej, politycznej i ekonomicznej. Wiele bezcennych dzieł sztuki bezpowrotnie przepadło w czasie II wojny światowej, m.in. znakomity zbiór monet i medali. Pomimo znacznych strat wojennych gdański zbiór zabytków metalowych należy do najbogatszych kolekcji dawnego rzemiosła z terenu Pomorza, Prus Królewskich i Książęcych.
Znakomita, wyjątkowa w skali ogólnopolskiej kolekcja złotnictwa obejmuje około 200 przedmiotów. Składają się na nią w większości dzieła gdańskich twórców, słynących w Rzeczypospolitej i poza jej granicami z doskonałości w opanowaniu rzemiosła. Uzupełnienie zbioru stanowią zabytki pochodzące z Prus Królewskich (Malbork, Elbląg, Toruń) i Książęcych (Królewiec) oraz ze słynnych niemieckich ośrodków – Augsburga i Norymbergi, które wywarły wpływ na rozwój gdańskiego złotnictwa.