Fotografia kresowa

Kolekcja gromadząca obiekty fotografii kresowej (tworzonej na dawnych terenach Rzeczpospolitej Polskiej, obecnie terytorium Białorusi, Litwy i Ukrainy) powstała dla ratowania dziedzictwa kulturowego dawnych ziem polskich. Fotografie pochodzą z darowizn lub zakupów od dawnych mieszkańców w/w ziem, którzy po przesiedleniu zamieszkali w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zbiór liczy ponad 2700 obiektów, najstarszy datowany jest na 1886 r., a najmłodszy na rok 1957 r.
Kolekcja obejmuje głównie portrety kresowych rodzin, widoki oraz zabytki Wilna, litewskie miasta, wsie, a także bardziej okazałe wnętrza mieszkalne – zbiór stanowi więc dokumentację w równej mierze ikonograficzną, co historyczną. Najważniejszymi autorami, których prace znajdują się w kolekcji, są Jan Bułhak, Stanisław Filibert Fleury, Kazimierz Lelewicz oraz Bolesława i Edmund Zdanowscy.