Fotografia Gdańska

Największa z istniejących, licząca ponad 3500 obiektów Kolekcja Fotografii Gdańskiej posiada szczególną wartość historyczną. Jej daty graniczne to 1900-2009.
W zbiorze znajdują się prace takich autorów jak Zygmunt Reinhardt, Stefan Kaczorowski, Wiesław Gruszkowski, Julian Opalski, Henryk Radowicz, Roman Słuszkiewicz, Jerzy Sawicki, Zbigniew Kosycarz, Kazimierz Lelewicz i innych, które stanowią obszerną dokumentację kondycji Gdańska ostatnich lat II wojny światowej i prób dźwigania się miasta ze zniszczeń powojennych. Wymienieni autorzy to architekci, budowniczowie uczestniczący w odbudowie i konserwacji zachowanych obiektów, ale też zawodowi fotografowie, pasjonaci świadomi wartości faktograficznej zarejestrowanej sytuacji. Ważne są zwłaszcza fotografie dokumentujące kolejne fazy rekonstrukcji najważniejszych zabytków miasta.
Przykładowo 80 autorskich fotografii Zygmunta F. Reinhardta wykonywanych od 1946 roku do początku lat 50. XX w. przedstawia obrazy powojennego Gdańska eksponowane w Gdańskiej Galerii Fotografii na wystawie „Powojnie” w 2004 roku. 136 fotografii Edmunda Kupieckiego prezentuje Gdańsk w latach 50. XX w., m.in.: ul. Długą, Długi Targ, Bramy: Krowią, Złotą, Mariacką, Nizinną, Basztę pod Zrębem, detale architektoniczne Głównego Miasta, starą Kuźnię w Oliwie, kościoły: św. Katarzyny i Mariacki. Z archiwum Jana Borowskiego i Janiny Jesipowicz pochodzą fotografie czarnobiałe, w tym jedna autorstwa Jana Bułhaka prezentująca oryginalne ujęcie wnętrza zburzonej Zbrojowni w Gdańsku. Zbiór 28 fotografii z początku lat 50. XX w. autorstwa Bolesławy i Edmunda Zdanowskich przedstawia Gdańsk, Gdynię, motywy marynistyczne, teatralne oraz dokumentację wystaw w sopockim BWA.
Kolekcja Fotografii Gdańskiej zawiera również zbiór 6 unikatowych albumów autorstwa m.in. Mariana Dobrzykowskiego, Janusza Uklejewskiego, Mariana Murmana, przedstawiających działalności portu gdańskiego, stoczni – kolebki transformacji systemowej, immanentnego dla tożsamości i krajobrazu Gdańska zakładu pracy. Zdjęcia wykonywane w latach od 1945 do początku lat 80. przekazane zostały do zbioru przez Zarząd Portu Gdańsk przed 1995 rokiem.