Fotografia artystyczna

Licząca 280 obiektów kolekcja fotografii artystycznej gromadzi dzieła artystów polskich i zagranicznych. Najstarsze pochodzą z lat 1940–1950. Obok pejzaży nadmorskich na przykład Tadeusza Linka znajdują się tu portrety Barbary Yoshidy, Leszka Pękalskiego, Wojciecha Plewińskiego, Dorisa Quarella, Franka Roosendaala, martwe natury, kolaże Romana Joachimowskiego, prace w technikach specjalnych, między innymi gumy Tadeusza Szpaka, cyjanotypie Włodka Witka, przykłady fotografii konceptualnej Leszka Brogowskiego, Marty Deskur oraz akty i fotoplakaty Jacqueline Livingston.
Od 2009 roku kolekcja i profil działalności Gdańskiej Galerii Fotografii się zmieniają. Kolekcja i wystawy czasowe zmierzają w kierunku sztuki aktualnej, krytycznej, w tym feministycznej. Od 2012 roku zbiór jest systematycznie uzupełniany o obiekty współczesnych międzynarodowych twórczyń i twórców, w tym prace realizowane w nowych technikach, plakaty fotograficzne, wydruki atramentowe i pigmentowe oraz wideo. Artystki i artyści reprezentowani w kolekcji to między innymi Zbigniew Libera, Alicja Żebrowska, Barbara Klemm, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Andrey Kuzkin, VALIE EXPORT, Sanja Iveković, Carolee Schneemann, Józef Robakowski, Jaan Toomik, Krzysztof Wodiczko.