Fotografia

Gdańska Galeria Fotografii jest miejscem prezentacji wystaw czasowych i siedzibą muzealnego działu specjalizującego się w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu fotografii artystycznej i historycznej. Kolekcja działu liczy ponad 8000 obiektów, głównie fotografii na papierze ale również negatywów, diapozytywów, w tym szklanych, jak i dagerotyp. Podzielona jest na cztery tematyczne zbiory: Fotografii Gdańskiej, Fotografii Kresowej, Fotografii Artystycznej i Pracownię Variów. Najstarsze zabytki datuje się na 1870 rok.

Najliczniejsze w zbiorach są kolekcje Fotografii Gdańskiej i Kresowej, zawierające obrazy fotograficzne powstałe odpowiednio na terenie Gdańska i okolic oraz na dawnych kresach RP (obecnie terenach Białorusi, Litwy i Ukrainy). Fotografie te posiadają znaczną wartość historyczną, ikonograficzną i socjologiczną. Są wśród nich dokumenty życia codziennego XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji z ostatnich lat II wojny światowej, zniszczeń związanych z wojną i odbudowy miasta, działalności portu gdańskiego i stoczni. Zbiór Fotografii artystycznej gromadzi prace lokalnych twórców od lat siedemdziesiątych XX wieku po realizacje współczesne międzynarodowych artystek i artystów wizualnych.

Dzisiejszy kształt zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii formował się przez lata. Jego trzonem są darowizny całych archiwów rodzinnych oraz fotografie przekazane w 1995 roku przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Pomorskiego. Pozostałe prace trafiają do zbiorów drogą zakupów oraz darowizn twórców realizujących prace do wystaw czasowych Galerii. Obecnym priorytetem jest poszerzanie zbiorów Fotografii Gdańskiej i Artystycznej – zorientowanej na współczesne nurty fotografii: nowy dokumentalizm, reportaż, nurty feministyczne. Zespół Działu Fotografii opracowuje naukowo dzieła posiadane prowadzi programy badawcze, pozyskuje środki na zakupy dzieł sztuki i organizację wystaw czasowych, realizuje program wystaw także poza galerią, prowadzi cykl spotkań Rozmowy o fotografii… oraz programy edukacyjne do wystaw.

więcej