Ceramika i rzemiosło ludowe

Kolekcję zapoczątkowały muzealia pozyskane w 1948 roku ze zbiorów Teodory i Izydora Gulgowskich, znanych i cenionych regionalistów, założycieli Muzeum Kaszubskiego we Wdzydzach. Uzupełniana poprzez dary i zakupy, a także w trakcie badań terenowych prowadzonych przez kolejne pokolenia muzealników, liczy obecnie około 2 500 eksponatów. Najstarsza czasowo grupa obiektów pochodzi z końca XVIII wieku.

W okresie samowystarczalności gospodarki wiejskiej wiele sprzętów, niezbędnych w domostwie, wykonywano własnoręcznie, opierając się na rodzinnej organizacji pracy. Powszechnymi umiejętnościami było plecionkarstwo, którym zajmowali się przede wszystkim mężczyźni i tkactwo, które zdecydowanie było domeną kobiet. Natomiast wytwarzanie przedmiotów, o bardziej skomplikowanej technologii, powierzano fachowcom – wyspecjalizowanym rzemieślnikom. Wyroby rzemieślnicze zaspokajały potrzeby mieszkańców, związane z codzienną egzystencją.