Gospodarstwo domowe

W zbiorach pracowni znajdujemy przedmioty używane w gospodarstwie domowym wszystkich regionów etnograficznych Pomorza Gdańskiego. Znajdują się tu także pojedyncze obiekty przywiezione na Pomorze przez ludność pochodzącą z Kresów II Rzeczypospolitej, jak również przedmioty należące do mieszkającej dawniej na Żuławach ludności pochodzenia niemieckiego i holenderskiego. Najwięcej eksponatów pochodzi z XIX i XX w. – zbiór liczy 1000 obiektów.

Do najstarszych obiektów należą stępy do wyrobu kaszy oraz żarna. Znajduje się tu też duży zestaw przedmiotów związanych z wypiekiem chleba, m.in. niecki, specjalne koryta na dzieżę, łopaty do pieca, foremki do bochenków i pocioski do wygarniania żaru. W zbiorach znajdują się też drewniane łyżki, chochle i miski. Na Pomorzu rozpowszechniły się fabryczne formy do domowego wyrobu opłatków i wafli.

W grupie przedmiotów związanych z domowym przetwórstwem znajdujemy ręczne szatkownice, beczki, masielnice, zarówno klepkowe, jak i późniejsze – korbowe. Wiele eksponatów wiąże się z przerobem mięsa – są tu specjalne koryta służące do solenia mięsa, orczyki do wieszania tusz, toporki, noże, tasaki, rożki do nabijania kiełbas, deseczki do krojenia itp.

Gromadzone są także narzędzia pomocnicze używane w gospodarstwie domowym, jak np. różnego typu wagi: szalkowe, bezmiany lub drewniane wagi do masła.

Obok zabytków związanych z przygotowywaniem pożywienia, w zbiorach są także przedmioty związane z domową higieną: tarki, kijanki do prania, maglownice, różnego typu żelazka – od najstarszych na węgiel poczynając, na elektrycznych z połowy XX w. kończąc.