Zbiory etnograficzne

Do najcenniejszych eksponatów oddziału należy kolekcja mebli, sztuki i rzemiosła ludowego. Zabytki pochodzą przede wszystkim z terenu Pomorza Gdańskiego: Kaszub, Kociewia, Żuław, Powiśla i Borów Tucholskich. Chronologicznie zbiory obejmują głównie okres między XVIII a XX w., choć zdarzają się obiekty starsze, sięgające XVI w., oraz z czasów najnowszych.

Zgromadzono także kilka unikatowych kolekcji o znaczeniu ponadregionalnym. Są to: – kolekcja przedmiotów dotyczących kultury osadników holenderskich zamieszkujących Żuławy do 1945 r., – kolekcja pozaeuropejska, – kolekcja przedmiotów, fotografii i archiwaliów przywiezionych przez ludność przesiedloną z dawnych Kresów II Rzeczypospolitej, – kolekcja zabytków etnograficznych z regionów sąsiadujących z Pomorzem Gdańskim. Zbiory zgromadzone w Oddziale Etnografii są podzielone na: zbiory etnografii polskiej, zbiory kultur pozaeuropejskich oraz dokumentacyjno-historyczne. Wartość całej kolekcji polega głównie na dokumentowaniu kultury ludowej. Bogactwo zbioru umożliwia nie tylko organizowanie wystaw, ale stanowi także pole do refleksji i badań nad kulturą zarówno ludności autochtonicznej Pomorza Gdańskiego, jak i przesiedlonej na Pomorze bądź wysiedlonej. Niewielka kolekcja pozaeuropejska zawiera interesujące obiekty pochodzące z dawnego muzeum w Zielonej Bramie w Gdańsku, gdzie przedmioty przywożone z zagranicznych podróży składali dawni gdańszczanie. Część obiektów prezentowanych jest od 1988 r. w siedzibie Oddziału Etnografii, w zabytkowym Spichlerzu Opackim, na wystawie stałej „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego”. W Oddziale znajduje się też specjalistyczna biblioteka etnograficzna licząca ponad 4000 pozycji, archiwum fotograficzne oraz dokumentacyjne, a także utworzone w konsekwencji wystaw kresowych archiwum kresowe.

więcej