Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017

Plan postępowań 2017
————————————-

Gdańsk, 30.06.2016 r.

Zamówienie nie objęte przepisami Ustawy pzp

Tryb:
zapytanie ofertowe

Sygnatura:
PZP/101/2017

Rodzaj:
Usługa

Nazwa:
Konserwacja zespołu obiektów na podłożu papierowym ze zbiorów artystycznych Tow. His.Liter/Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Termin składania i otwarcia ofert:
06.07.2017 r. do godz. 12.30

Miejsce składania ofert:
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, pok. Nr 108

01. SWZ

02. Zalacznik nr 1 umowa

03. Zalacznik nr 2

04. Wynik
————————————-

Gdańsk, 27.06.2017 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa: 
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 m-cy fabrycznie nowego samochodu dostawczego (rok produkcji 2017) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. 

Tryb:
Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/KT/D/8/2017

Rodzaj:
Dostawa

Data otwarcia ofert:
06-07-2017

01. Ogłoszenie o zamówieniu

02. SIWZ leasing

03. Załącznik nr 2 OPZ

04. Załącznik Nr 4 umowa

05. Informacja o unieważnieniu postępowania
————————————-
Gdańsk, 20.06.2017 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa: 
Wykonanie i dostawa gablot muzealnych wraz z montażem dla Muzeum Narodowego w Gdańsku

Tryb:
Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/KT/D/6/2017

Rodzaj:
Dostawa

Data otwarcia ofert:
28-06-2017

01. Ogłoszenie
02. SIWZ
03. Załącznik nr 2
04. Załącznik nr 4
05. Wyjaśnienie treści SIWZ
06. Załącznik nr 1a formularz ofertowy
07. Załącznik nr 3 wykaz wykonanych dostaw
08. Informacja z otwarcia ofert
09. Wynik

————————————-
Gdańsk, 13.06.2017 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp
 
Nazwa: 
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 36 m-cy fabrycznie nowego samochodu dostawczego (rok produkcji 2017) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t. 
 
Tryb:
Przetarg nieograniczony
 
Sygnatura:
ZP/KT/D/5/2017
 
Rodzaj:
Dostawa
 
Data otwarcia ofert:
26-06-2017

Ogłoszenie nr 531710

SIWZ leasing

Załącznik nr 2 OPZ

Załącznik Nr 4 umowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.06.2017)

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania
————————————-
Gdańsk, 24.05.2017 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa książki pt. „Autochrom – triumf koloru. W 110. rocznicę wynalazku fotografii barwnej”.

Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/DIM/U/4/2017

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
01-06-2017

01. Ogłoszenie

02. SIWZ

03. Pytania i odpowiedzi 1

04. Zestawienie ofert

05. Wynik
————————————————
Gdańsk, 18.05.2017 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Remont i przebudowa Skarbczyka w celu dostosowania do potrzeb muzealnych pomieszczeń przyziemia skrzydła zachodniego budynku poklasztornego Franciszkanów – budynku Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/DIM/Rb/3/2017

Rodzaj:
Robota budowlana

Data otwarcia ofert:
06-06-2017

01. Ogłoszenie

02. SIWZ

03. Zal_nr_5_umowa

04. Zal_Nr_6_1_STWIOR

05. Zal_Nr_6_2_STWIOR

06. Zal_Nr_6_3_STWIOR

07. Zal_Nr_6_4_STWIOR

08. Zal_Nr_7.1

09. Zal_Nr_7.2

10. Zal_Nr_7.3

11. Zal_Nr_7.4

12. Zal_Nr_7.5

13. Zal_Nr_7.6

14. Zal_Nr_7.7

15. Zal_Nr_7.8

16. Zal_Nr_7

17. Zal_Nr_8.1

18. Zal_Nr_8.2

19. Zal_Nr_8.3

20. Zal_Nr_8.4

21. Zal_Nr_8.5

22. zal_Nr_8

23. Zal_Nr_9_Program konserwatorski

24. Zal_Nr_10_Przedmiar

25. Zestawienie ofert

26. Wynik
————————————————
Gdańsk, 19.04.2017 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Remont i przebudowa Skarbczyka w celu dostosowania do potrzeb muzealnych pomieszczeń przyziemia skrzydła zachodniego budynku poklasztornego Franciszkanów – budynku Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/Rb/2/2017

Rodzaj:
Robota budowlana

Data otwarcia ofert:
16-05-2017

01. Ogłoszenie

02. SIWZ

03. Zal_nr_5_umowa

04. Zal_Nr_9_Program konserwatorski

05. Zal_Nr_10_Przedmiar

06. Zal_Nr_7

07. Zal_Nr_7.1

08. Zal_Nr_7.2

09. Zal_Nr_7.3

10. Zal_Nr_7.4

11. Zal_Nr_7.5

12. Zal_Nr_7.6

13. Zal_Nr_7.7

14. Zal_Nr_7.8

15. Zal_Nr_8

16. Zal_Nr_8.1

17. Zal_Nr_8.2

18. Zal_Nr_8.3

19. Zal_Nr_8.4

20. Zmiana terminu otwarcia ofert

21. Zmiana ogłoszenia

22. Zmiana terminu otwarcia ofert 2

23. Zmiana ogłoszenia 2

24. Pytania i odpowiedzi 1

25. Zal Nr 6 1 STWIOR

26. Zal Nr 6 2 STWIOR

27. Zal Nr 6 3 STWIOR

28. Zal Nr 6 4 STWIOR

29. Zal Nr 8.5

30. Zestawienie ofert
————————————————
Gdańsk, 17.02.2017 r.


Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o przepisy Działu III Rozdziału 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi).

Sygnatura:
ZP/DIM/U/1/2017

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
13-03-2017

01. SIWZ

02. 7a Ochrona

03. 7b Dozor

04. ENOTICES

05. Umowa załącznik 5b

06. Umowa załącznik 5a

07. Załącznik nr 8 Regulamin

08. Odwołanie

09. Zmiana terminu otwarcia ofert

10. Pytania i odpowiedzi 1

11. SIWZ Modyfikacja

12. Umowa 5a modyfikacja

13. Umowa 5b modyfikacja

14. Zmiana ogłoszenia

15. 2 SIWZ Modyfikacja

16. Pytania i odpowiedzi 2

17. Zmiana terminu otwarcia ofert 2

18. Umowa 5a modyfikacja 2

19. Zmiana ogłoszenia 2

20. Zestawienie ofert

21. Wynik
————————————————
Gdańsk, 01.12.2016 r.


Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych systemów zabezpieczenia.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/D/17/2016

Rodzaj:
Dostawa

Data otwarcia ofert: 
09-12-2016 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 4a

Załącznik 4b

Załącznik 6

Zestawienie ofert

Wynik
————————————————
Gdańsk, 22.11.2016 r.


Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa katalogu zbiorów pt. Rysunki artystów gdańskich i obcych działających w Gdańsku w XIX w.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/16/2016

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
30-11-2016

Ogłoszenie

SIWZ

Zestawienie ofert

Wynik
————————————————
Gdańsk, 02.11.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa: 
Druk i dostawa publikacji i kalendarza dla Muzeum Narodowego w Gdańsku

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/15/2016

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
10.11.2016

Ogłoszenie

SIWZ

Zestawienie ofert

Wynik – zadanie 1

Wynik- zadanie 2
————————————————
Gdańsk, 12.10.2016 r.


Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Wykonanie remontu i przebudowy w celu dostosowania do potrzeb muzealnych pomieszczeń przyziemia skrzydła zachodniego budynku poklasztornego Franciszkanów – budynku Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku

Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/DIM/Rb/8/2016

Rodzaj:
Robota budowlana

Data otwarcia ofert:
27-10-2016

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie

SIWZ

SIWZ Modyfikacja

ZAL6a STWiOR Wymagania ogólne

ZAL6b STWiOR Roboty ziemne

ZAL6c STWiOR Betonowanie – Betonowanie konstrukcji

ZAL6d STWiOR Betonowanie – Zbrojenie

ZAL6e STWiOR Tynkowanie – tynki zwykle

ZAL6f STWiOR Tynkowanie okładziny z płyt g-k

ZAL6g STWiOR Pokrywanie podłóg i ścian

ZAL6h STWiOR Roboty malarskie 1

ZAL6i STWiOR Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych

ZAL6j STWiOR Roboty rozbiórkowe

ZAL6k STWiOR Roboty hydroizolacyjne – Izolacje przeciwwilgociowe

ZAL6l STWiOR Tynkowanie – Roboty renowacyjne

ZAL6m STWiOR Roboty murarskie

ZAL6n STWiOR Montaż drzwi balkonowych i okien

ZAL6o STWiOR Konstrukcje stalowe(1)

ZAL7 PROJEKT BUDOWLANY

ZAL7a Konstrukcja

ZAL7b K-1 RZUT PRZYZIEMIA Z ELEMENTAMI DO DEMONTAŻU

ZAL7c K-2 RZUT PRZYZIEMIA Z ELEMENTAMI DO ROZBIÓRKI

ZAL7d K-3 RZUT PRZYZIEMIA Z ELEMENTAMI WZMOCNIEŃ

ZAL7e K-4 SCHEMAT PODKONSTRUKCJI POD PLATFORMĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAL7f A-2 RZUT POM. Z ZAKRESEM PRAC BUD. I KONSERWATORSKICH

ZAL7g A-3 PRZEKRÓJ A-A

ZAL7h A-4 PRZEKRÓJ B-B

ZAL7i I-1 RZUT POMIESZCZEŃ INWENTARYZACYJNY

ZAL7j I-2 PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACYJNY

ZAL7j I-2 PRZEKRÓJ A-A INWENTARYZACYJNY

ZAL8 PB MUZEUM OPIS WEW

ZAL8a Instalacje sanitarne

ZAL8b SW-01 RZUT PARTERU WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN

ZAL8c SW-02 RZUT PARTERU WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO

ZAL8d SW-03 RZUT PIWNICY WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO

ZAL8e SW-04 ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CO

ZAL8f SW-05 SCHEMAT ROZDZIELACZY CO

ZAL9 Opis Tech PB

ZAL9a Instalacje elektryczne

ZAL9b E 1 SCHEMAT ZASILANIA

ZAL9c E-2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA

ZAL9d E-3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GNIAZD I WYP

ZAL9e E4.1 SCHEMAT ROZDZIELNICY RE-NO CZ.1

ZAL9f E4.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY RE-T NO CZ.2

ZAL9g E5 SCHEMAT DALI

ZAL9h E6 ELEWACJA RE T NO

Program konserwatorski

ZAL12a Instalacje niskoprądowe

ZAL12b Zestawienie sprzętu SZE

ZAL12c Zestawienie sprzętu SZE

ZAL12d zestawienie sprzętu SZE

ZAL13 Budowlane Przedmiar

ZAL14 Roboty instalacyjne Przedmiar

ZAL15 Elektryczne Przedmiar

ZAL16 Niskopradowe instalacje Przedmiar

ZAL13 Budowlane Przedmiar

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert

Wynik
————————————————

Gdańsk, 09.09.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Narodowego w Gdańsku

Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/DIM/U/14/2016

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
19-09-2016

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie ofert

Wynik
————————————————

Gdańsk, 30.06.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa: 
Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. „Saga rodu Sobczaków”

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/13/2016

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
08-07-2016               

Ogłoszenie

SIWZ

Wynik

————————————————

Gdańsk, 21.06.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp
 
Nazwa: 
Transport dzieł sztuki na potrzeby wystawy Muzeum Narodowego w Gdańsku

Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

Przetarg ograniczony.
 
Sygnatura:
ZP/DIM/U/11/2016
 
Rodzaj:
Usługa
 
Data składania wniosków:
28-06-2016

Ogłoszenie

Oświadczenie wykonawcy

Wykaz sprzętu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz usług

Pytania i odpowiedzi

Wynik

————————————————

Gdańsk, 17.06.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp
 
Nazwa: 
Ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Przetarg ograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/10/2016
 
Rodzaj:
Usługa
 
Data składania wniosków:
28-06-2016

Ogłoszenie

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz usług

Wykaz osób

Wynik

————————————————

Gdańsk, 16.06.2016 r.


Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Dostawa do zamawiającego oleju opałowego w ilości ok. 95 tys. litrów do kotłowni Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w okresie do 30.05.2019 r.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/D/7/2016

Rodzaj:
Dostawa

Data otwarcia ofert:
23-06-2016

Ogłoszenie

SIWZ

————————————————

Gdańsk, 16.06.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/9/2016

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
23-06-2016

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Wynik
————————————————

Gdańsk, 22.02.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. Exporting Zagreb

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/3/2016

Rodzaj
Usługa

Data otwarcia ofert
01-03-2016

3Ogloszenie

3SIWZ

Wynik

————————————————

Gdańsk, 19.02.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. Rzeźby Beaty Czapskiej

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/2/2016

Rodzaj
Usługa

Data otwarcia ofert
29-02-2016

2Ogloszenie

2SIWZ

Pytaniaiodpowiedzi1

Wynik

————————————————

Gdańsk, 12.02.2016 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego katalogu do wystawy pt. Atelier Hanny i Leszka Nowosielskich.

Przetarg nieograniczony

Sygnatura:
ZP/DIM/U/4/2016

Rodzaj
Usługa

Data otwarcia ofert
22-02-2016

4Ogloszenie

4SIWZ

Pytaniaiodpowiedzi1

————————————————

Gdańsk, 08.02.2016 r.

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego książki pt. Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/1/2016

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
22-02-2016

Ogłoszenie

SIWZ

2SIWZMODYFIKACJA

Zmianaogloszenia2

Pytaniaiodpowiedzi1

WYNIK

————————————————

Gdańsk, 25.01.2016 r.

Nazwa:
Usługi pocztowe

Rodzaj:
Usługa

Nr:
PZP/101/2016

Tryb:
Zapytanie ofertowe

Data otwarcia:
29.01.2016

SIWZ

Zestawienie cen jednostkowych

Zestawienie cen

 

1. Pytania i odpowiedzi 1

2. Pytania 2

3. Odpowiedzi 2

4. Pytanie 3

5. Odpowiedzi 3

6. Zestawienie cen jednostkowych poprawione

 

WYNIK

————————————————

Gdańsk, 15.10.2015 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego kalendarza 2016 Hans Memling Sąd Ostateczny

Przetarg nieograniczony .

Sygnatura:
ZP/DIM/U/21/2015

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert
23-12-2015

Ogłoszenie
SIWZ
Wynik


————————————————

Gdańsk, 10.12.2015 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Druk i dostawa do zamawiającego publikacji: album pt. Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do pocz. XX wieku, oraz książki w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej pt. Hans Memling Sąd Ostateczny. Przewodnik.

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/20/2015

Rodzaj
Usługa

Data otwarcia ofert
18-12-2015

Ogłoszenie
SIWZ

Wynik

————————————————

Gdańsk, 08.12.2015 r.

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa:
Usługa dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Oddziale Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim

Przetarg nieograniczony.

Sygnatura:
ZP/DIM/U/17/2015

Rodzaj
Usługa

Data otwarcia ofert
15-12-2015

17Ogloszenie
17SIWZ
Zalacznik5
Pytania_i_odpowiedzi_1

Wynik

————————————————

Gdańsk, 12.11.2015 r.

Zamówienie nie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa: 
Pełna konserwacja zespołu paramentów średniowiecznych 

Zapytanie ofertowe

Sygnatura:
PZP/106/2015

Rodzaj:
Usługa

Data otwarcia ofert:
17-11-2015

SIWZ

UMOWA

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 3

https://www.dropbox.com/sh/istaytj9ic326ny/AAD_RC3IGfJ2FyFvhwnTR_aja?dl=0