Udostępnianie zdjęć

Do Sekcji Dokumentacji Wizualnej Zbiorów należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, dokumentacja, przechowywanie i udostępnianie wizerunków zabytków i fotografii dokumentalnej w formie negatywów, diapozytywów i w formie cyfrowej, 
 2. fotografowanie i skanowanie obiektów na zlecenia wewnętrzne, 
 3. udostępnianie wizerunków obiektów na podstawie umów licencyjnych oraz w oparciu o zlecenia wewnątrzmuzealne, 
 4. przygotowywanie umów licencyjnych na wykorzystanie reprodukcji obiektów ze zbiorów MNG oraz realizacja tych umów.

Zasady udostępniania:
Procedura zamawiania dokumentacji wizualnej zbiorów przez podmioty zewnętrzne: 

 1. Zamawianie fotografii/skanów: 
  1) Zleceniodawca składa pisemnie (lub w formie elektronicznej) zamówienie do Dyrektora MNG (formularz zamówienia do pobrania). 
 2. Realizacja zamówienia: 
  1) Zamawiający otrzyma projekt umowy licencyjnej z warunkami licencji i propozycją opłaty licencyjnej.
  2) Fotografia/skan zostają nagrane na nośniku cyfrowym (zgodnie z ustaleniami w zamówieniu – CD/DVD, Pendrive etc.) lub przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną.

KONTAKT:

Anna Wojdat-Zielińska
Kierownik Sekcji Dokumentacji Wizualnej Zbiorów
tel. +48 58 301 70 61 w. 261
e-mail: a.wojdat_zielinska[at]mng.gda.pl 


Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80–822 Gdańsk
e-mail: info[at]mng.gda.pl
tel. +48 58 301 68 04
fax +48 58 301 11 25