Malarstwo flamandzkie i holenderskie – nowe nabytki

2010

  • obraz Melchiora de Hondecoeter, MNG/SD/152/ME, (OT 08 SD/2010)