Rada Muzeum

Przy Muzeum Narodowym w Gdańsku działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 15 członków. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgodnie z ustawą o muzeach.

Prof. UG dr hab. Józef A. Włodarski
Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
Przewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku

Prof. UMK dr hab. Józef Poklewski
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wiceprzewodniczący Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku 

Marek Bumblis
Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji 
Rada Miasta Gdańska

Wiesław Byczkowski
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego  

Maciej Dobrzyniecki
Konsul Honorowy
Królestwa Hiszpanii w Gdańsku

Dr Jacek Friedrich
Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

Prof. dr hab. Jan Iluk
Kierownik Zakładu Historii Starożytnej
Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego

Maria Teresa Kuczyńska 
Przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu
Sejmik Województwa Pomorskiego

Dr inż. Jerzy Litwin
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego

Lech Majewski
Reżyser filmowy i teatralny. Członek Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej

Prof. Ludmiła Ostrogórska
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dr Alexandru Sonoc
Şef Secţie Galeriile de Artă
Brukenthal National Museum

Prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus
Dyrektor Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Zofia Tylewska – Ostrowska
Dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej

Dr hab. Michał Franciszek Woźniak
Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy