Ostańce Próśb

Nazwa projektu:
Ostańce Próśb

Okres realizacji projektu:
2013-2016

Koordynator projektu:
Waldemar Elwart
tel. +48 583 075 912 wew. 103, +48 602 103 360  
e-mail: w.elwart[at]ostanceprosb.pl

Partnerzy:
Instytut Polski w Budapeszcie
Museum of the Romanian Peasant w Bukareszcie
Riksantikvaren (Norwegia)
Nasjonalbiblioteket (Norwegia)
Fortidsminneforeningen (Norwegia)
Museum of Cultural History, University of Oslo
National Museum of Iceland (Islandia)
Gerduberg (Islandia)
Reykjavik City Museum (Islandia)

Cel projektu:
„Ostańce Próśb” to zakrojony na szeroką skalę projekt mający na celu dokumentację wybranych obiektów sakralnych z Polski, Norwegii i Islandii oraz popularyzację wiedzy na ich temat. Stanowi kontynuację przedsięwzięcia „Ocalić Narodową Spuściznę”, zakończonego w 2011 roku, rozwija zakres terytorialny tego projektu i zwiększa liczbę badanych obiektów.

W ramach projektu „Ostańce Próśb” chcemy przeprowadzić dokładną dokumentację wizualno-etnograficzną minimum 1500 obiektów sakralnych: kapliczek z rejonów Kociewia, Żuław, Powiśla, południowych Kaszub oraz Pojezierza Słowińskiego, a także islandzkich i norweskich kościołów. Zamierzamy wykonać fotografie obiektów oraz zrealizować filmy dokumentalne, a także przeprowadzić wywiady terenowe, również w formie nagrań audio.

Będziemy kontynuować dodawanie obiektów do internetowej mapy stworzonej na potrzeby naszego poprzedniego projektu.

Jednym z głównych celów projektu Ostańce Próśb jest popularyzacja wiedzy na temat wybranych obiektów sakralnych, zwłaszcza w kontekście ich wielokulturowej tradycji. Będziemy ją upowszechniać między innymi w czasie czterech planowanych wystaw – w Gdańsku, Reykjaviku, Bukareszcie i Poznaniu – oraz podczas trzech spotkań informacyjno-edukacyjnych – w kaszubskim Sławoszynie, leżącym na pograniczu Żuław i Kociewia Lędowie oraz w Budapeszcie.

Wydamy również dwie unikatowe monografie obiektów sakralnych przygotowane przez specjalistów z dziedziny skandynawistyki i etnografii. Monografię norweskich stavkirke przygotuje znawca drewnianej architektury skandynawskiej dr Wojciech Tadeusz Lange z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pomorskie kapliczki zaś zostaną opisane przez dra Tomasza Siemińskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Obie książki zostaną przekazane do bibliotek publicznych w Polsce, Norwegii i Islandii, wzbogacając wiedzę o unikatowej architekturze sakralnej z dwóch różnych kręgów kulturowych.

Projekt „Ostańce Próśb” jest realizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”.„Ostańce Próśb” w Reykjaviku

Wystawa „Ostańce Próśb” została otwarta 18 kwietnia 2015 w Gerduberg Gallery w Reykjaviku. Ma przybliżyć mieszkańcom Islandii ich rodzimą architekturę sakralną i zestawić islandzkie kościółki farmerskie norweskimi kościołami stavkirke oraz polskimi kapliczkami.

 Na fotografiach i filmach prezentowanych na ekspozycji utrwalono wybrane zabytki architektury sakralnej i funkcjonowanie kapliczek i kościołów w ramach miejscowych społeczności: rytuały, modlitwy, spotkania czy lokalne tradycje. Wykorzystano zarówno monitory dotykowe klasyczne wydruki na papierze fotograficznym.

 Forma wystawy odwzorowuje sposób funkcjonowania obiektów sakralnych w krajobrazie. Większość fotografii prezentowana jest na przypominających kapliczki modułach. We wnętrzu domku, wzniesionego na sali ekspozycyjnej zwiedzający znajdą z kolei spokój i wyciszenie, jak we wnętrzu kościoła.

Miejsce: Gerduberg Galery, Gerðubergi 3-5, 111 Reykjavík, Sími 575 7700; www.borgarbokasafn.is; e–mail: gerduberg@reykjavik.is
Czas trwania wystawy: 18 kwietnia 2015 – 19 czerwca 2015


Zdjęcia z montażu wystawy

 
Zdjęcia z wernisażu wystawy