Projekty inwestycyjne

2 listopada 2015

Hans Memling Sąd Ostateczny – wymiana oświetlenia sal wystawowych w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Zadanie objęte Umową nr 04978/15/FPK/DEK z dnia 26.08.2015  w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury Kultury”

Projekt wymiany systemu oświetleniowego był realizowany 2 marca do 31 grudnia 2015 roku. Dotyczył dwóch kluczowych dla działalności wystawienniczej  Muzeum Narodowego w Gdańsku miejsc: sali wystawienniczej zlokalizowanej  w Gmachu Głównym (Oddział Sztuki Dawnej), w której eksponowany jest tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny oraz sal wystawienniczych Oddziału Zielona Brama.

Sala wystawiennicza Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga

Dotychczasowe oświetlenie sali i gabloty, w której eksponowany jest tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny nie spełniało standardów nowoczesnego ledowego  oświetlenia ekspozycyjnego. Oświetlenie tego typu charakteryzuje się ważnymi dla wystawianych dzieł sztuki: bardzo niską emisją ciepła i ograniczeniem promieniowania  do śladowych wartości UV. Według zrealizowanego projektu w sali  ekspozycyjnej tryptyku Hansa Memlinga istnieje możliwość sterowania oświetleniem w sposób dynamiczno-aktywny, polegający na zastosowaniu kierunkowych źródeł światła we współpracy z czujnikami ruchu. Dzięki temu wzrosło bezpieczeństwo eksponowanego dzieła sztuki, ograniczono zużycie energii elektrycznej przy aktywnym, a zarazem selektywnym wykorzystaniu kierunkowych źródeł oświetlenia.

Oddział Zielona Brama

Działalność tego nie posiadającego zbiorów oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku została sprofilowany na organizację wystaw czasowych. Siedzibą oddziału jest Zielona Brama – zrekonstruowany po II wojnie światowej,  ważny z punktu widzenia historii miasta budynek, położony w historycznym i kulturalnym centrum Głównego Miasta, przy ul. Długi Targ. Dwie sale  wystawiennicze – każda o powierzchni prawie 300 m2 – są miejscem organizacji najbardziej prestiżowych wystaw organizowanych corocznie przez muzeum. Jednym z najważniejszych wad infrastruktury wystawienniczej  Oddziału Zielona Brama była słaba jakość oświetlenia, którego wysoki standard jest jednym z kluczowych wymagań stawianych przez instytucje wypożyczające pojedyncze obiekty lub wystawy. Dotychczas musieliśmy rezygnować z wielu atrakcyjnych dla naszej Publiczności ofert wystawienniczych, ponieważ nie spełnialiśmy tego ważnego konserwatorskiego kryterium. Istniejący system linkowy z niestabilnymi reflektorkami starego typu obniżał wartość artystyczną organizowanych  tu wystaw i prezentowanych dzieł. Był coraz częściej źródłem braku satysfakcji Zwiedzających. Wymiana oświetlenia wyeliminowała wszystkie opisane wyżej niekorzystne warunki. Muzeum zyskało możliwość organizowania wystaw i prezentowania dzieł wymagających infrastruktury wystawienniczej o najwyższych standardach.

Fotografie:

Sala Memlinga: zdjęcie starego i zdjęcie nowego oświetlenia

 

Oddział Zielona Brama: zdjęcie starego i zdjęcie nowego oświetlenia

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku szczegółowe informacje o zrealizowanym projekcie można uzyskać bezpośrednio w Muzeum Narodowym w Gdańsku na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

______________________________________________________________________

Nazwa projektu:

„Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne” w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.01.02-00-021/12-00

Okres realizacji projektu:
2012-2015

Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2012-2015 jest rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim, stanowiącego obiekt dziedzictwa kulturowego o pow. 1411,40 m2 na cele muzealne, dostawę wyposażenia, konserwację zabytku w pobliskiej kaplicy, wykonanie makiety pałacu. W rezultacie z obiektu korzystać będzie corocznie 13 700 turystów, a realizowanych będzie 8 imprez. Zatrudnienie otrzyma 1 nowy pracownik. Celem jest zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej na terenie gminy i powiatu.

Opis projektu 

Projekt został zakończony

Dobiegły końca prace rewaloryzacyjne pałacu w Waplewie Wielkim, w zakres których wchodziło odnowienie ścian zewnętrznych całego budynku, jak i wnętrza.

Przywrócono pierwotny wygląd elewacji korpusu pałacowego, przybudówki w stylu neohistorycznym i oranżerii. We wnętrzu poddano konserwacji część istniejących posadzek, drzwi, okien oraz fragmentów zachowanej boazerii. Wiele z nich trzeba było odtworzyć, opierając się na materiałach źródłowych oraz informacjach zebranych podczas kwerendy w podobnych siedzibach ziemiańskich.

Zrekonstruowano posadzki z wapienia olandzkiego, boazerie znane jedynie z archiwalnych fotografii, przywrócono figurę Minerwy stojącą przed wejściem do wnętrz pałacowych oraz odtworzono witraże w sieni według starych technik. Jednym z działań konserwatorskich była rekonstrukcja drzwi w Sali Gdańskiej i jadalni, które niegdyś wykonane były z frontów starych, zabytkowych szaf gdańskich.

Dzięki pozyskaniu wcześniej nieznanych fotografii archiwalnych odtworzono w Sali Gdańskiej nadświetle flankowane dekoracyjnymi pilastrami. W niektórych wnętrzach wprowadzono obicia z tkaniny i tapety utrzymane w stylistyce z przełomu XIX i XX wieku. W części oranżeryjnej powstała sala wielofunkcyjna służąca organizacji konferencji, imprez kulturalnych oraz koncertów, od kilku bowiem lat tradycją tego miejsca stały się Pomorskie Dni Chopinowskie, organizowane dla upamiętnienia pobytu kompozytora właśnie tu, w Waplewie Wielkim.

Do końca 2015 roku zostanie poddany konserwacji zabytkowy kominek z XVII wieku wykonany w warsztacie van den Blocków, z kolei kominek marmurowy w Sali Białej ma być odtworzony. Będą także podjęte prace zabezpieczające dekoracyjny strop w Sali Gdańskiej. W ramach prowadzenia działań w latach 2012–2015 w pałacu waplewskim wymieniono w 100% instalacje infrastruktury: centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, oświetleniową, oświetlenie ewakuacyjne, instalację wodno-kanalizacyjną oraz wprowadzono instalacje niskoprądowe, informatyczne, komputerowe, internetowe, instalacje nagłośnienia, telefoniczne oraz rozbudowano system zabezpieczenia przeciwpożarowego. Stworzono od podstaw nowoczesny system dozoru i zabezpieczenia muzeum wraz z serwerownią i systemem monitorowania.

Wieloletnią realizację budowlano-konserwatorską poprzedziło w latach 2009–2011 wykonanie badawczych prac historycznych, archeologicznych, konstrukcyjnych i konserwatorskich. Przy tym przedsięwzięciu kierowano się opracowaną w 2010 roku koncepcją aranżacji muzealnej oraz wielobranżowymi projektami budowlanymi i wykonawczymi opracowanymi na podstawie wyników badań i stworzonego przez muzealników, architektów i konserwatorów programu funkcjonalno-użytkowego.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013