Projekty digitalizacyjne

2015

Prezentacja Publiczna założeń projektu „e-muzea –udostępnianie zbiorów muzeów”.

15 grudnia 2015 roku odbyła się w Warszawie publiczna prezentacja założeń projektu „e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”. Projekt przygotowywany jest wspólnie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (lider projektu) oraz 11 muzeów prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym również Muzeum Narodowe w Gdańsku).

Projekt jest odpowiedzią na konkurs projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Pliki do pobrania:

1. Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu e-muzea – udostępnianie zbiorów muzeów. [pdf]

2. Prezentacja projektu e-muzea. [pdf]


Projekt digitalizacji zbiorów MNG „Szklane negatywy”

w ramach: PW Kultura+ priorytet „Digitalizacja”, Narodowy Instytut Audiowizualny, 2015

Projekt obejmował digitalizację 1000 szklanych negatywów i ich bezpłatne udostępnienie w internetowym katalogu zbiorów Muzeum. Negatywy te – powstałe jeszcze w ramach działalności Stadtmuseum w Gdańsku, w latach 40. XX wieku – wyselekcjonowano ze zbioru liczącego 2777 obiektów. Unikatowa technika wykonania negatywów, sprawiająca, że są niezwykle podatne na zniszczenia, jak również ich tematyka odnosząca się do historii kultury materialnej Gdańska przesądziły o wartości badawczej tych obiektów (zwłaszcza w kontekście badań proweniencyjnych) i potrzebie ich utrwalenia oraz udostępnienia szerszemu odbiorcy.

W ramach projektu podjęto działania polegające na:

–      przygotowaniu negatywów pod względem konserwatorskim,

–      wykonaniu odwzorowań obiektów zgodnie z wybraną ścieżką digitalizacyjną,

–      sporządzeniu opisów i poszerzeniu ich o słowa kluczowe zapewniające jednolity standard udostępnienia w elektronicznym katalogu,

–      przystosowaniu dokumentacji wizualnej muzealiów do implementacji w elektronicznej ewidencji,

–      udostępnieniu zasobu w internetowym katalogu zbiorów Muzeum (zbiory.mng.gda.pl).

W warstwie merytorycznej szklane negatywy prezentują widoki miasta Gdańska oraz związane z nim postaci, zabytki sztuki i architektury z terenów Pomorza, dokumentację wnętrz kościelnych, a także obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig). W tym kontekście zbiór uznano za niezwykle cenny materiał badawczy, w ogromnej mierze przyczyniający się do odtworzenia krajobrazu artystycznego Gdańska sprzed II wojny światowej oraz do zidentyfikowania dzieł zaginionych, i jako taki stanowił podstawę ich publikacji w katalogu strat wojennych MNG. Co więcej, ten rodzaj obiektów nie był digitalizowany w poprzednich etapach projektu.

Więcej o wynikach projektu digitalizacji szklanych negatywów: http://szklanenegatywy-mng.pl/