Kwerendy

Zgodę na przeprowadzenie kwerendy w zbiorach Muzeum Narodowego udziela Dyrektor. Pisma dotyczące zgody na przeprowadzenie kwerendy lub sporządzenia kwerendy do planowanej wystawy prosimy kierować do Dyrektora Muzeum na adres:

ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
lub e-mailem: info[at]mng.gda.pl