Kultura dostępna 2017

Muzeum Narodowe w Gdańsku bierze udział w programie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. Celem programu jest ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn (problemy zdrowotne, niskie dochody, miejsce zamieszkania) mają ograniczone możliwości udziału w niej. Program trwa do końca 2017 roku.

Muzeum proponuje pakiet bezpłatnych lekcji muzealnych, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacje praktyczne:
– na lekcje obowiązuje rezerwacja telefoniczna, pod numerem wybranego Oddziału,
– grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą tematów dostępnych na stronie internetowej muzeum w zakładce EDUKACJA,
– zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku w godzinach pracy każdego z Oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku, do wyczernienia bezpłatnych zajęć,
liczba lekcji ograniczona,
zakończenie programu z końcem grudnia 2017. 

„KULTURA DOSTĘPNA” DZIAŁA W ODDZIAŁACH:

Oddział Sztuki Dawnej / edukacja@mng.gda.pl
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, tel. (58) 301 70 61 w. 216 i 252

 Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów / edukacja@mng.gda.pl
ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk, tel. (58) 301 70 61 w. 216 i 252

 Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki / etnograf@mng.gda.pl
ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk, tel. (58) 552 12 71 w. 104

 Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie / m.ganska@mng.gda.pl
83-422 Nowy Barkoczyn, gmina Nowa Karczma, tel. (58) 687 71 83

Więcej informacji o programie można uzyskać: telefonicznie, pod numerem wybranego Oddziału.

Zajęcia dofinansowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu „Kultura Dostępna”.