Kierunek Sztuka

„Kierunek sztuka” to spotkania poświęcone wybranym artystom, zjawiskom artystycznym, a także zabytkom z naszych muzealnych kolekcji, zwłaszcza tym, z którymi związane są interesujące historie. Na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu zapraszają kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG.