Kierunek Sztuka

„Kierunek sztuka” to spotkania poświęcone wybranym artystom, zjawiskom artystycznym, a także zabytkom z naszych muzealnych kolekcji, zwłaszcza tym, z którymi związane są interesujące historie. Na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu zapraszają kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG.

„Patologiczne bazgroły i gabinet artystycznych okropności – czyli jak naziści walczyli za sztuką.” – spotkanie z Alicją Andrzejewską – Zając

Wykład będzie towarzyszył wystawie dzieł Emila Noldego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autorka zaprezentuje kontekst polityczno – społeczny w jakim niemieccy artyści awangardowi tworzyli swoje dzieła, począwszy od młodzieńczej rewolty i buntu przeciwko burżuazyjnemu estetyzmowi i akademizmowi, poprzez uznanie i sławę po pierwszej wojnie światowej aż do tragicznych lat 30 XX wieku. Marzec 1933 roku i dojście do władzy narodowych socjalistów odmieniło wszystko. Nikt na początku nie zdawał sobie sprawy jakie rozmiary osiągnie nowa polityka kulturalna i co się wydarzy.

Informacje praktyczne:
- termin: 26 marca 2017, godz. 12.00
- miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
- wstęp bezpłatny
- czas trwania: około 60 minut


Człowiek może się mylić, ale artysta idzie zawsze własną drogą… – twórczość Emila Noldego na tle ekspresjonistów niemieckich.” – spotkanie z Mają Baran

Emil Nolde do dzisiaj jest postrzegany jako samotnik i indywidualista na tle artystów z kręgu ekspresjonistów niemieckich. Mimo że na krótko związał się z ugrupowaniem Die Brücke, berlińską Neue Sezession czy monachijskim Der Blaue Reiter, jego twórczość pozostała zjawiskiem odosobnionym i wyjątkowym. Kontrowersje wzbudza fascynacja artysty ideologią nazistowską (w 1933 r. został członkiem duńskiej sekcji NSDAP), los jest jednak przewrotny, gdyż ta właśnie sekcja zdecydowała o wykluczeniu jego dzieł z nurtu pożądanej sztuki, a w krótkim czasie naziści zakazali artyście wszelkiej działalności twórczej. Nolde pozostał wierny wewnętrznej, twórczej sile, niezależnej od wszelkich okoliczności i wpływów, co uwidacznia się w jego obrazach olejnych, grafice i niezliczonych akwarelach. Zaliczenie jego twórczości do „sztuki zdegenerowanej” spowodowało usunięcie dzieł Noldego z muzeów niemieckich, zaś wskutek bombardowania Berlina w 1944 roku została zniszczona pracownia artysty, w której pozostała większość jego przedwojennych prac. Tym cenniejsze są obiekty ze zbiorów dawnego Stadtmuseum Danzig (obecnego Muzeum Narodowego w Gdańsku), które – wbrew powszechnie panującym nastrojom politycznym – gromadziło dzieła tego wybitnego i niejednoznacznego ekspresjonisty.

Informacje praktyczne:
- termin: 9 kwietnia 2017, godz. 12.00,
- wstęp bezpłatny
- czas trwania: około 60 minut,
- miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk