Kierunek Sztuka

„Kierunek sztuka” to spotkania poświęcone wybranym artystom, zjawiskom artystycznym, a także zabytkom z naszych muzealnych kolekcji, zwłaszcza tym, z którymi związane są interesujące historie. Na spotkania, które odbywają się raz w miesiącu zapraszają kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG.

Historia jednego zabytku. Drzwi z datą 1526″ – spotkanie z Lechem Łopuskim

Nostalgia to uczucie towarzyszące muzealnikom, kolekcjonerom oraz wszystkim miłośnikom sztuki, historii i kultury. Świadomość przemijania i pragnienie ocalenia pamiątek przeszłości legło u podstaw idei muzeów. Tęsknota za dawnymi czasami pozwoliła ocalić niejedno dzieło sztuki, architektury bądź rzemiosła artystycznego. Pretekstem do tych rozważań jest historia późnogotyckich drzwi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Skąd pochodzą? Kiedy zostały przeniesione? Gdzie były eksponowane? Dowiemy się tego na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Kierunek sztuka.

Informacje praktyczne:
- termin: 28 maja 2017, godz. 12.00
- wstęp bezpłatny
- czas trwania: około 60 minut
- miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

 

„O moralności w wiekach dawnych” – spotkanie z Beatą Purc-Stępniak

Wykład porusza problematykę dotyczącą pojmowania moralność w życiu codziennym w sztuce doby nowożytnej. Na podstawie wybranych przykładów malarstwa od XV po XVIII wiek zostaną omówione skłonności ludzi do popełniania pomyłek i szkodzenia sobie, wypływającą z niewiedzy. Uwaga skoncentrowana zostanie na grafice i malarstwie, głównie rodzajowym, związanym z sytuacjami dnia codziennego, którym nadano wymiar filozoficzny i dydaktyczny. Interesującym zapewne są   z punktu widzenia dzisiejszego widza mogą wydać się dawne normy moralne. Sposoby przestrzegania przed nagannym postępowaniem, uchybieniami i złym usposobieniem. Sztuka niosła  pouczenie jak należy postępować, by widzieć swe ograniczenia i zalety, ćwiczy wolę. Wśród wielu dóbr najistotniejsze było  zaskarbienie nagrody w niebie. Dostrzeganie obowiązków. Ciekawym wydaje się w tym kontekście pytanie o miłość i jej wartość w życiu?  Istotna wszak była rola religii w kanonie sztuki. Z punktu widzenia człowieka, ten który wierzy ma obowiązki wobec siebie i bliźnich, co wiąże się z ograniczeniem wolności i samodyscypliną. Jak pogodzić sens wolnej woli i wszechmoc bożą. To trudne zagadnienie otworzyło drogę wielu teologom i filozofom komentującym ten problem. Odzwierciedlone zostało też w malarstwie wieków dawnych. .

Informacje praktyczne:
- termin: 18 czerwca 2017, godz. 12.00,
- wstęp bezpłatny
- czas trwania: około 60 minut,
- miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk