Polskie symbole narodowe

Czynne w terminie: 01.01.2017 - 31.12.2017

Miejsce
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
Będomin 16, Gmina Nowa Karczma

    Wizyta

    Wystawa Polskie symbole narodowe prezentuje chronologicznie zmiany symboliki polskiej państwowości. Orzeł Biały, barwy biała i czerwona oraz hymn Mazurek Dąbrowskiego przetrwały liczne burze dziejowe, w tym wojny, okres  zaborów.

    Proporce, sztandary, flagi, plakietki, orły drzewcowe oraz biżuterię patriotyczną – dewizki patriotyczne z wizerunkami Orła Białego pochodzące z XIX i XX wieku oraz pierścienie z końca XIX i 1. połowy XX wieku, których cechą charakterystyczną jest w większości przypadków biało -  czerwona, emaliowana tarcza i znak Orła Białego.

    Orzeł Biały jest godłem wojska polskiego od 1791 roku. Zbiór około 300 orzełków wojskowych pozwala prześledzić zmiany jakim symbol podlegał aż po współczesność. Szczególną wartość historyczną mają prezentowane są odznaki Polskich Drużyn Strzeleckich i Drużyn Bartoszowych. Na szczególną uwagę zasługuję bardzo rzadka seria sześciu orłów w koronie z numerami pułków Polskiej Siły Zbrojnej, wybitych w Wiedniu w 1917 roku.