Nowe Otwarcie

Czynne w terminie: 08.12.2013 - 02.02.2014

  • ulgowy:6 zł
  • normalny:10 zł
  • rodzinny:18 zł

08.12.2013 – 02.02.2014 - Wystawa jest efektem prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku programu uaktualnienia kolekcji o sztukę nurtu krytycznego z trzech minionych dekad. Wśród zakupionych dzieł, wybranych artystek i artystów polskich, większość stanowią fotografie i instalacje, ale także prace wideo, rzeźba, tkanina i malarstwo.

Bogna Burska, Katarzyna Józefowicz, Dominik Lejman,
Grzegorz Klaman, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Zbigniew Libera, Natalia LL, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Józef Robakowski, Wojciech Zamiara, Alicja Żebrowska


Otwarcie wystawy: 7.12.2013, godz. 16.00 

Spotkanie z artystami i moderowana dyskusja dla publiczności godz. 17.00 – 19.00

Wystawa jest efektem prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku programu uaktualnienia kolekcji o sztukę nurtu krytycznego z trzech minionych dekad. Wśród zakupionych dzieł, wybranych artystek i artystów polskich, większość stanowią fotografie i instalacje, ale także prace wideo, rzeźba, tkanina i malarstwo. Ich wybór jest celowym uzupełnieniem posiadanych zbiorów o tematykę dotąd nieobecną lub w sposób znikomy reprezentowaną. Prezentowane na ekspozycji prace są świadectwem społecznych, obyczajowych i politycznych zmian transformacyjnych, dokonujących się od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce, stąd ich szczególne znaczenie dla publicznych zbiorów sztuki Gdańska. Choć artyści z którymi instytucja współpracuje przy realizacji wystaw chętnie obdarowują swymi realizacjami naszą kolekcję ( Marta Deskur, Natalia LL, Jacqueline Livingston, Grzegorz Rogala, Barbara Yoshida i inni), to na wystawie prezentujemy wyłącznie prace pozyskane w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Regionalne Kolekcje Sztuki Współczesnej.Autorki i autorzy nowych dzieł w kolekcji to przełomowi dla najnowszej historii sztuki w Polsce twórcy. Wolnomyśliciele i niezależni w poglądach obserwatorzy zmieniającego się świata, których dzieła wyprzedzają często obszary zainteresowań debaty społecznej. Podejmowanie tematów takich jak inność, opór wobec systemów politycznych i religijnych, stosowanie krytycznej postawy wobec konsumpcjonizmu czy pogłębiona analiza ról społecznych kobiety i mężczyzny, powodowały w latach ostatnich zarzuty wobec twórczyń i twórców. Jednak w perspektywie zmieniły wiele i otworzyły drogę do przedefiniowania tego co publiczne i prywatne w wymiarze pojedynczego człowieka jak i całego społeczeństwa. Nowe prace w kolekcji to tworzone przez silne osobowości artystyczne dzieła, często autotematyczne, podejmujące temat profetyczności sztuki w tym artysty jako kreatora (Józef Robakowski), wizjonera (Grzegorz Klaman, Natalia LL), negocjatora tożsamości innych (Alicja Żebrowska) i uwikłanego w procesy zależności obywatela (Dorota Nieznalska). Obok dzieł odwołujących się do zbiorowej (Zbigniew Libera, Zofia Kulik) i indywidualnej pamięci ludzkiej (Katarzyna Józefowicz), znajdziemy temat refleksji nad obecnością (Bogna Burska) i odpowiedzialnością (Katarzyna Kozyra) artystów wobec innych ludzi i istot żywych w społeczeństwie. Ciekawą formą odznaczają się w kolekcji prace badające możliwości kreacyjne medium filmowego (Wojciech Zamiara, Dominik Lejman) i takie, które egzystencję codzienną zapisują w sposób zmysłowy i nietypowy (Hanna Nowicka).Prezentacja wszystkich prac razem nie buduje określonej jednej narracji, raczej jest próbą skierowania zainteresowania publiczności na aktualne tematy sztuki współczesnej. Jako wprowadzenie stanowi także zapowiedź zmian w ekspozycji stałej oddziału sztuki nowoczesnej jakie planowane są w 2015 roku. Do podjęcia nowej formuły wystawy niezbędne są jednak coroczne zakupy najnowszych i korespondujących z posiadanym zbiorem dzieł sztuki współczesnej artystów międzynarodowych.

Lista prac prezentowanych na wystawie:

Bogna Burska, Arachne, instalacja, 25 fotografii barwnych, film wideo, 2003
Katarzyna Józefowicz, Untitled (Posłowie), instalacja, tkanina technika własna, 2009
Grzegorz Klaman, Bez tytułu, fotomontaż cyfrowy w lightboxie, barwny, 2010
Katarzyna Kozyra, Piramida Zwierząt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, fotografia czarno-biała, 1993.
Zofia Kulik, Ja, maki i żart (z cyklu Mandale), fotografia czarno biała, złożona z wielokrotnie naświetlanych odbitek, 1992.
Zbigniew Libera, Robotnicy (z serii Pozytywy), c-print barwny, 2002/2004.
Natalia LL, Tęcza- Europa, dyptyk fotograficzny, c-printy barwne, film wideo, 2007.
Dominik Lejman, Zabliscy / Far to close, instalacja: akryl na płótnie, projekcja wideo, rok: 2010
Dorota Nieznalska, Królowa Polski, instalacja, rzeźba z brązu na poduszce, bursztyn, włosy, 2008
Hanna Nowicka, Kolumna Kurzu, obiekt, pleksiglasowa kolumna, kurz, 1988/1993
Józef Robakowski, Sztuka to potęga, 2 fotografie czarno-białe, c-print, 1985/2012.
Wojciech Zamiara, Ile można mieć?, film wideo, 2000
Alicja Żebrowska, Kiedy Inny Staje się Swoim, 3 barwne diapozytywy wielkoformatowe, film wideo, 1998/2002–2012

Zapraszamy na spotkanie z artystami zaplanowane w trakcie wernisażu wystawy.

Zakup dzieł dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2012–2013 w ramach projektu Nowe otwarcie. Kolekcja Sztuki współczesnej XX I XXI wieku, edycja trójmiejska i ogólnopolska.

Kuratorki projektu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Współpraca: Mariola Balińska, Maria Szymańska-Korejwo

Wtorek–piątek: 09.00–16.00
Sobota–niedziela: 10.00–17.00

BILETY: ulgowy 6,00 zł. normalny 10,00 zł. rodzinny 18,00 zł. piątek: dzień bezpłatny