Kultura Dostępna 2017


  Muzeum Narodowe w Gdańsku bierze udział w programie Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. Celem programu jest ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn (problemy zdrowotne, niskie dochody, miejsce zamieszkania) mają ograniczone możliwości udziału w niej. Program trwa do końca 2017 roku.

  Muzeum proponuje pakiet bezpłatnych lekcji muzealnych, finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Informacje praktyczne:
  – na lekcje obowiązuje rezerwacja telefoniczna, pod numerem wybranego Oddziału,
  – grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą tematów dostępnych na stronie internetowej muzeum w zakładce EDUKACJA,
  – zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku w godzinach pracy każdego z Oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku, do wyczernienia bezpłatnych zajęć,
  liczba lekcji ograniczona,
  zakończenie programu z końcem grudnia 2017.

  „KULTURA DOSTĘPNA” DZIAŁA W ODDZIAŁACH:

  Oddział Sztuki Dawnej / edukacja@mng.gda.pl
  ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, tel. (58) 301 70 61 w. 216 i 252

   Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów / edukacja@mng.gda.pl
  ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk, tel. (58) 301 70 61 w. 216 i 252

  Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki / etnograf@mng.gda.pl
  ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk, tel. (58) 552 12 71 w. 104 

  Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie / m.ganska@mng.gda.pl
  83-422 Nowy Barkoczyn, gmina Nowa Karczma, tel. (58) 687 71 83

  Więcej informacji o programie można uzyskać: telefonicznie, pod numerem wybranego Oddziału.

  Zajęcia dofinansowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w ramach programu „Kultura Dostępna”.