Książka Roku 2016


    Nagrody za „Książki Roku 2016” przyznał „Magazyn Literacki Książki”. Wśród nagrodzonych znalazła się publikacja wydawnictwa Arkady „Skarby Sztuki. Muzeum Narodowe w Gdańsku".

    „Książki Roku” wybierane są z pośród 48 tytułów wyróżniających się ze względu na swoje wartości poznawcze, literackie czy artystyczne.