Konferencja naukowa „Kot/pies/człowiek. O komunikacji międzygatunkowej i kulturowych tego konsekwencjach”

27.04.2017

Miejsce
Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)
Cystersów 19, Gdańsk

  Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Etnografii
  Instytut Etnologii i Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Zakład Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego

  zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

  KOT/PIES/CZŁOWIEK
  O komunikacji międzygatunkowej  oraz kulturowych tego konsekwencjach.

  organizowanej w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

  Zamiarem organizatorów  jest prześledzenie udziału psa i kota, zwierząt od dawna pozostających z nami w bliskim kontakcie, w życiu społecznym i kulturowym człowieka. Problematyka konferencji  nawiązuje do  prezentowanej w  Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku  wystawy  czasowej  O kocie co chodzi własnymi drogami i  o psie, który własnych dróg nie szuka ukazującej relacje człowieka z naszymi najpopularniejszymi zwierzętami domowymi. Przewidujemy ujęcie tematu w szerokim kontekście historycznym, obyczajowym, wierzeniowym i czasowym. Podczas konferencji pragniemy zanalizować złożone relacje między człowiekiem i udomowionymi zwierzętami, prześledzić obustronną zależność, uchwycić zmiany w postrzeganiu i traktowaniu zwierząt, zaprezentować wizerunki kota i psa  w sztuce, folklorze, ich rolę w terapiach wspomagających człowieka.  Aby naszą dyskusję uczynić interdyscyplinarną, do udziału w wydarzeniu zapraszamy  etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, historyków sztuki, kulturoznawców, archeologów, socjologów, kulturoznawców, folklorystów, historyków oraz tych badaczy, którym bliska jest zaproponowana przez nas tematyka.

  Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  •    Historia udomowienia kota i psa
  •    Relacje pomiędzy zwierzętami domowymi a człowiekiem
  •    Zwierzęta domowe w starożytności i czasach nowożytnych
  •    Kulturowe zróżnicowanie w traktowaniu psa i kota
  •    Rola psa i kota w życiu człowieka
  •    Symbolika zwierząt domowych, wróżby, działania magiczne, przesądy, przysłowia
  •    Kot i pies w literaturze , sztuce, filmie, Internecie, popkulturze

  Osoby zainteresowane konferencją prosimy o kontakt na maila: etnograf@mng.gda.pl do dnia 2 kwietnia 2017 roku.

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania selekcji zgłoszeń. Plan konferencji zostanie opublikowany 10 kwietnia 2017 roku.

  Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej. Termin nadesłania tekstów to 30 czerwca 2017 roku (wytyczne dotyczące publikacji zostaną przekazane w osobnej wiadomości).

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem jako słuchacze także prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

  Szczegółowe pytania  odnośnie konferencji prosimy kierować do:

     - Wiktoria Blacharska  (Oddział Etnografii MNG): e-mail: w.blacharska@mng.gda.pl, tel. 517 612 148
     - Barbara Maciejewska (Oddział Etnografii MNG): e-mail: b.maciejewska@mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71 wew. 105

  Opiekunowie naukowi konferencji:

  -   dr Anna Weronika Brzezińska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  -   dr Tarzycjusz Buliński, Zakład Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego
   -  dr Magdalena Izabela Sacha, Katedra  Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego