Kierunek Sztuka

09.04.2017

Miejsce
Oddział Sztuki Dawnej
Toruńska 1, Gdańsk

  Człowiek może się mylić, ale artysta idzie zawsze własną drogą… – twórczość Emila Noldego na tle ekspresjonistów niemieckich.” – spotkanie z Mają Baran

  Emil Nolde do dzisiaj jest postrzegany jako samotnik i indywidualista na tle artystów z kręgu ekspresjonistów niemieckich. Mimo że na krótko związał się z ugrupowaniem Die Brücke, berlińską Neue Sezession czy monachijskim Der Blaue Reiter, jego twórczość pozostała zjawiskiem odosobnionym i wyjątkowym. Kontrowersje wzbudza fascynacja artysty ideologią nazistowską (w 1933 r. został członkiem duńskiej sekcji NSDAP), los jest jednak przewrotny, gdyż ta właśnie sekcja zdecydowała o wykluczeniu jego dzieł z nurtu pożądanej sztuki, a w krótkim czasie naziści zakazali artyście wszelkiej działalności twórczej. Nolde pozostał wierny wewnętrznej, twórczej sile, niezależnej od wszelkich okoliczności i wpływów, co uwidacznia się w jego obrazach olejnych, grafice i niezliczonych akwarelach. Zaliczenie jego twórczości do „sztuki zdegenerowanej” spowodowało usunięcie dzieł Noldego z muzeów niemieckich, zaś wskutek bombardowania Berlina w 1944 roku została zniszczona pracownia artysty, w której pozostała większość jego przedwojennych prac. Tym cenniejsze są obiekty ze zbiorów dawnego Stadtmuseum Danzig (obecnego Muzeum Narodowego w Gdańsku), które – wbrew powszechnie panującym nastrojom politycznym – gromadziło dzieła tego wybitnego i niejednoznacznego ekspresjonisty.

  Informacje praktyczne:
  - termin: 9 kwietnia 2017, godz. 12.00,
  - wstęp bezpłatny
  - czas trwania: około 60 minut,
  - miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk