Galeria Stała
Polskiej Sztuki Nowoczesnej


Miejsce
Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
Cystersów 18, Gdańsk

  Wizyta


  Wizytówką gdańskich zbiorów sztuki nowoczesnej jest Galeria Stała Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Obecnie oglądać można kolekcję powiększoną o zbiór malarstwa polskiego XIX i początku XX w. W jedenastu salach muzealnych eksponowanych jest 280 dzieł 146 polskich artystów działających od poł. XIX w. Prace prezentowane są chronologicznie, galeria została bowiem pomyślana jako podróż po dziejach sztuki polskiej wpisanej w szeroki kontekst sztuki europejskiej. 


  Prezentowane kierunki to m.in. romantyzm, historyzm, realizm, symbolizm, koloryzm, konstruktywizm, informel, konceptualizm, figuracja czy malarstwo metaforyczne. Wśród artystów wyróżnić można takich twórców, jak Piotr Michałowski, Jan Matejko, Aleksander Gierymski, Olga Boznańska, Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański, Jan Stanisławski, Wojciech Weiss, Józef Pankiewicz, Tadeusz Makowski, Zbigniew Pronaszko, Henryk Stażewski, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Jerzy Nowosielski, Aleksander Kobzdej, Stefan Gierowski, Eugeniusz Markowski, Stanisław Fijałkowski, Teresa Pągowska, Jan Lebenstein, Zdzisław Beksiński, Natalia LL, Izabella Gustowska, Leon Tarasewicz czy Piotr Uklański. 

  Punkt wyjścia kolekcji stanowiły prace artystów Wybrzeża, dlatego też zajmują one znaczą część ekspozycji. Prezentowane są tu dzieła m.in. Władysława Jackiewicza, Hugona Laseckiego, Włodzimierza Łajminga, Kiejstuta Bereźnickiego, Jana Góry, Teresy Miszkin, Macieja Świeszewskiego, Henryka Cześnika i Jacka Staniszewskiego. 

  Prócz malarstwa w Galerii Stałej Polskiej Sztuki Nowoczesnej eksponowanych jest pięć obiektów ceramicznych:

  • Hanna Żuławska, Ptak, 1970, glina, szkliwo barwne fakturowe, 
  • Henryk Lula, Kula II, 1973, glina, szkliwo redukcyjne,
  • Swietłana Zerling, z cyklu „Twarze”, 1976, ceramika częściowo szkliwiona, 
  • Henryk Lula, Radiolaria, 1978, glina, szkliwo barwne,
  • Edward Roguszczak, z cyklu „Ziemia”, 1984, glina szamotowa (terakota). 

  Cenne obiekty można także znaleźć w kolekcji rzeźby współczesnej. Reprezentowane są tu prace artystów związanych z Wybrzeżem, takich jak Stanisław Horno-Popławski, Adam Smolana, Anna Pietrowiec, Elżbieta Szczodrowska. Między dziełami artystów spoza Wybrzeża na szczególną uwagę zasługują następujące prace: 

  • Jerzy Bereś, Skok, Ołtarz Wolności,
  • Bożenna Biskupska, Tektonika,
  • Barbara Loeffler-Zbrożyna, Portret Wróblewskiego,
  • Stanisław Rzecki, Portret Panufnika,
  • Andrzej Strumiłło, Siedzący

  Kolekcja rzeźby współczesnej liczy obecnie 224 obiekty z lat 1957–2005, które wprawdzie nie odzwierciedlają w pełni wszystkich trendów zachodzących w rzeźbie współczesnej, niemniej dość dobrze prezentują twórczość rzeźbiarzy Wybrzeża lat 60. i 70. XX w.