Daniel Chodowiecki w Sibiu


  9 grudnia 2016 roku w Muzeum Narodowym Brukenthala w Sibiu odbył się wernisaż wystawy "Daniel Chodowiecki. Mistrz 18-wiecznej ilustracji. Ryciny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku." (Daniel Chodowiecki. Maestrul ilustrației secolului al XVIII–lea. Gravuri din colecția Muzeului Național din Gdańsk).

  To kolejna wystawa prezentująca kolekcje naszego muzeum w zaprzyjaźnionym od wielu lat Muzeum Narodowym w Sibiu. Tym razem rumuńska publiczność będzie miała okazję do poznania twórczości Daniela Chodowieckiego, jednego z najwybitniejszych grafików epoki Oświecenia, urodzonego  w 1726 roku w Gdańsku syna kupca zbożowego i francuskiej hugenotki w 1726 roku.

  Na wystawie zgromadzono te ryciny, które zostały wykonane przez Chodowieckiego jako ilustracje do książek. Chodowiecki ilustrował  dzieła pisarzy tej miary co Goethe, Schiller, Lessing, Voltaire, Rousseau czy Shakespeare. Ryciny te oparte na wnikliwej obserwacji życia towarzyskiego, przepełnione mieszczańskim sentymentalizmem, zwięzła charakterystyka ukazywanej sytuacji dowodzą niezwykłego zmysłu obserwacji i bystrego umysłu ich twórcy.  Współcześni odbiorcy wysoko je cenili, stały się swoistym lustrem odbijającym literackie gusta epoki i narzędziem przekazywania odbiorcom treści moralizatorskich oraz szeroko pojętych idei Oświecenia. Dzięki wielkiej erudycji i znajomości dydaktycznych założeń oświeceniowych Daniel Chodowiecki otrzymywał także zlecenia na ilustracje do dzieł naukowych i pedagogicznych. Osiągnięcia i wkład Chodowieckiego w historię ilustracji sprawiają, że upatruje się w nim odnowiciela niemieckiego ilustratorstwa.

  Ogromna spuścizna graficzna artysty obejmuje przeszło 2000 akwafort. Aktualnie w MNG znajduje się ponad 1500 rycin Chodowieckiego. Są wśród nich ryciny z kolekcji Jacoba Kabruna oraz ze zbiorów Stadtmuseum, które uniknęły  wojennego rozproszenia.

  Wystawę będzie można oglądać do 23 marca 2017 roku.

  Fotografie: wernisaż wystawy, ⓒ Anna Fortuna.