Czarno-biały Gdańsk lat 60.
Janusz Uklejewski, Bolesława i Edmund Zdanowscy, Jerzy Dygasiewicz, Janusz Rydzewski, Tadeusz Link

Czynne w terminie: 07.07.2017 - 30.09.2017

Miejsce
Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)
Długi Targ 24, Gdańsk

  Wystawa ze zbiorów Gdańskiej Galerii Fotografii MNG autorstwa jednych z najwybitniejszych dokumentalistów powojennego Trójmiasta. Janusz Uklejewski, Jerzy Dygasiewicz, Janusz Rydzewski, Edmund Zdanowski, Bolesława Zdanowska i Tadeusz Link tworzyli wybitne środowisko artystyczne skupione wokół powstałego w 1947 roku Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Pomorskiego. Angażowali się w działania teatralne (Link), tworzyli podwaliny edukacji fotograficznej (Zdanowscy i Dygasiewicz), ilustrowali wielki przemysł portowy (Uklejewski). Ich prace składające się na kolekcję MNG to swoisty przegląd krajobrazu industrialnego, architektonicznego i społecznego Gdańska. Zdjęcia te stanowią materiał o dużej wartości historycznej, mogą więc służyć jako cenne źródło do opracowań naukowych z zakresu historii fotografii polskiej i pomorskiej. Przywołany czarno-biały świat Gdańska z jego kwitnącą stocznią i modernistyczną, świeżo powstającą architekturą (Rydzewski) ukazuje niezwykły rozwój miasta i przypomina specyfikę czasu minionego.

  Kuratorki: Maja Bieńkowska, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

  Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

  Muzeum Narodowe w Gdańsku/Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)
  gi Targ 24, Gdańsk 80-288,
  Tel. +48 58 307 59 12 wew.117,118,119
  e-mail: ggf@mng.gda.pl
  http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk
  https://www.facebook.com/gdanskagaleria/