Ceramika XV-XX w.


Miejsce
Oddział Sztuki Dawnej
Toruńska 1, Gdańsk

    Wizyta

    UWAGA! Informujemy, że ze względu na prace rewitalizacyjne w budynku Oddziału Sztuki Dawnej MNG od 10.07.2017 r. wystawa stała Ceramiki europejskiej będzie zamknięta do odwołania.

    Wystawa w późnogotyckim wnętrzu dawnego Wielkiego Refektarza (klasztornej jadalni) prezentuje ceramikę używaną w Gdańsku od XV po XX wiek. Podstawą dla utworzenia gdańskiej kolekcji był zbiór Ludwiga Garbego zakupiony w 1881 roku przez władze Gdańska w celu utworzenia Prowincjonalnego Muzeum Rzemiosł Artystycznych. Nowe Muzeum siedzibę uzyskało obok istniejącego już Muzeum Miejskiego, w dawnym klasztorze Ojców Franciszkanów. Zbiór Garbego został udostępniony w 1884 roku, obejmował wszystkie typy ceramiki: kamionkę, fajanse, porcelanę i wyroby garncarskie. Począwszy od XV w. do Gdańska napływały przede wszystkim drogą morska liczne importy ceramiczne z krajów, z którymi miasto nasze łączyły więzy handlowe, kulturalne i religijne. Do krajów tych należały przede wszystkim: Holandia, Niemcy, Szwecja i Anglia. Poprzez te kraje docierała do portu w Gdańsku także porcelana z Dalekiego Wschodu, z Chin i Japonii. Ceramika z tych krajów służyła gdańszczanom, a w XIX wieku zaczęto gromadzić ją w zbiorach prywatnych a następnie także muzealnych, dokąd napływała w formie zakupów i cennych niekiedy darów. Gdański zbiór ceramiki, mimo zniszczeń, które przyniósł rok 1945, należy do najcenniejszych w Polsce.

    Od 1982 r. ceramika prezentowana jest na stałej ekspozycji. Wystawę otwiera majolika z renesansowej Italii, z którą łączyły gdańszczan silne więzy kulturalne. Dalej pokazane zostały w siedmiu gablotach słynne fajanse z Delft (delfty) a następnie chętnie używana w Gdańsku kamionka nadreńska. Środkową część ekspozycji zajmują kafle piecowe od XV-XVIII wieku oraz piece i naczynia z warsztatów gdańskich. Prezentowane są także fajanse z Niemiec, Szwecji, Francji i Anglii. Ekspozycję zamyka najszlachetniejszy z typów ceramiki, porcelana. Obok porcelany chińskiej eksponowane są wyroby pochodzącej z największych  manufaktur europejskich w Miśni i Berlinie. Po wojnie znalazła się na naszym terenie także porcelana z Wiednia oraz z wytwórni wołyńskich w Korcu i Baranówce. Ostatnimi akcentami są wyroby wytwórni cesarskiej w Kadynach oraz figury z fabryki w Pacykowie koło Stanisławowa. Uwagę zwiedzających zwracają szczególnie białe figury porcelanowe wykonane według projektów Ernsta Barlacha. Na wystawie zobaczyć można przeszło tysiąc eksponatów ze zbiorów Muzeum oraz te które wypożyczamy, by ciekawiej zilustrować świat dawnej ceramiki.