Informacje praktyczne

 • Edukacja Oddział Sztuki Dawnej

  Barbara Czarnek
  tel. +48 58 301 70 61 w. 252 (Kierownik Działu Edukacji Muzealnej)


  e-mail: edukacja[at]mng.gda.pl
  fax +48 58 301 11 25


  Adres:

  ul. Toruńska 1
  80-822 Gdańsk

  Informacje praktyczne:

  • lekcje trwają około 1 godziny 30 minut; gra fabularna dla dzieci "Klasa w Gdańsku" - 2 godziny,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 10.15-16.00, czwartek w godzinach 12.15-16.00,
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 9.15-16.00, 
  • nie prowadzimy zajęć w weekendy dla grup szkolnych,
  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 30 osób,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać tylko telefonicznie: +48 58 301 70 61 w. 216 i 252,
  • zgłoszenia grup należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • lekcja muzealna, warsztaty, wykłady - 50 zł.,
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna",
  • do odwołania zamknięte są ekspozycje na krużgankach.