Informacje praktyczne

 • Edukacja Oddział Sztuki Dawnej

  Barbara Czarnek
  tel. +48 58 301 70 61 w. 252 (Kierownik Działu Edukacji Muzealnej)


  e-mail: edukacja[at]mng.gda.pl
  fax +48 58 301 11 25


  Adres:

  ul. Toruńska 1
  80-822 Gdańsk

  Informacje praktyczne:

  • lekcje trwają około 1 godziny 30 minut; gra fabularna dla dzieci "Klasa w Gdańsku" - 2 godziny,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 10.15-16.00, czwartek w godzinach 12.15-16.00,
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 9.15-16.00, 
  • nie prowadzimy zajęć w weekendy dla grup szkolnych,
  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 30 osób,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać tylko telefonicznie: +48 58 301 70 61 w. 216 i 252,
  • zgłoszenia grup należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • lekcja muzealna, warsztaty, wykłady - 50 zł.,
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna",
  • do odwołania zamknięte są ekspozycje na krużgankach.
 • Edukacja Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

  Dział Edukacji Muzealnej
  tel./fax +48 58 301 70 61 w. 216 i 252
  e-mail: edukacja[at]mng.gda.pl


  Adres:
  ul. Cystersów 18
  80-330 Gdańsk

  Informacje praktyczne:

  • lekcje trwają około 60 minut,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 10.15–16.00, czwartek w godzinach 12.15–16.00,
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 9.15–16.00,
  • nie prowadzimy zajęć w weekendy dla grup szkolnych,
  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 30 osób,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać tylko telefonicznie: +48 58 552 12 71 w. 152,
  • zgłoszenia grup należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • lekcja muzealna, warsztaty, wykłady – 50 zł.,
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna".
 • Edukacja Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

  Wiktoria Blacharska (kierownik oddziału)

  tel. +48 58 552 12 71 w. 104
  e-mail: etnograf[at]mng.gda.pl


  Adres:

  ul. Cystersów 19
  80-330 Gdańsk

  Informacje praktyczne:

  • czas trwania lekcji muzealnej – około 45 minut, warsztatu – około 2 godziny, prezentacji multimedialnych – 60–90 minut,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 10.15–16.00, czwartek w godzinach 12.15–16.00,
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 9.15–16.00,
  • nie prowadzimy zajęć w weekendy dla grup szkolnych,
  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 30 osób,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać telefonicznie: +48 58 552 12 71 w. 104 lub e-mailowo: etnograf[at]mng.gda.pl,
  • zgłoszenia grup należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • cena lekcji – 50 zł. (grupy do 30 osób),
  • cena warsztatu – 120 zł. (grupy do 25 osób),
  • cena warsztatu malowania na szkle – 180 zł.,
  • cena pokazu, prezentacji multimedialnej – 60 zł
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna".
 • Edukacja Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)

  Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (kierownik Oddziału)
  tel./fax +48 58 301 71 47
  e-mail: 
  ggf[at]mng.gda.pl

  Adres:
  ul. Długi Targ 24,
  80-828 Gdańsk 

   

  Informacje praktyczne:

  • lekcje trwają około 60 minut,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 11.15–16.00, czwartek w godzinach 12.15–16.00 (przerwa od 13.30 do 14.00),
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 11.15–16.00 (przerwa od 13.30 do 14.00),
  • nie prowadzimy zajęć w weekendy dla grup szkolnych,
  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 20 osób,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać tylko telefonicznie: +48 58 301 71 47,
  • zgłoszenia grup należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • lekcje muzealne są płatne – 30 zł.,
  • bilety: normalny – 2 zł., ulgowy – 1 zł
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna".
 • Edukacja Oddział Zielona Brama

  Barbara Czarnek
  tel. +48 58 301 70 61 w. 252 (Kierownik Działu Edukacji Muzealnej)

  e-mail: edukacja[at]mng.gda.pl
  fax +48 58 301 11 25

  Adres:

  ul. Długi Targ 24
  80-828 Gdańsk

  Informacje praktyczne:

  • lekcje trwają około 1 godziny 15 minut,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 10.15–16.00, czwartek w godzinach 12.15–16.00, 
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 9.15–16.00, 
  • nie prowadzimy zajęć w weekendy dla grup szkolnych,
  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 30 osób,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać tylko telefonicznie: +48 58 301 70 61 w. 216 i 252,
  • zgłoszenia grup należy dokonywać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • lekcja muzealna, warsztaty, wykłady – 50 zł.,
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna".
 • Edukacja Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

  Przemysław Rey (kierownik oddziału)

  tel. +48 58 687 71 83
  fax
  +48 58 687 74 24

  Adres:

  83-422 Nowy Barkoczyn
  Gmina Nowa Karczma

  Informacje praktyczne:

  • grupy nie mogą liczyć więcej niż 40 osób,
  • w sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach 10.15–16.00, czwartek w godzinach 12.15–16.00,
  • w sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach 9.15–16.00,
  • wszystkie zajęcia należy zamawiać telefonicznie: +48 58 687 71 83,
  • grupy chcące skorzystać z usług przewodnika lub lekcji muzealnej są proszone o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu +48 58 687 71 83,
  • lekcje muzealne, prezentacja wystaw stałych – 50 zł
  • bilet wstępu dla uczniów i studentów do 26 r.ż. za 1 os. - 1 zł.
   Muzeum jest uczestnikiem programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna".
 • Edukacja Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim

  Program edukacyjny w przygotowaniu.